Seksueel misbruik meld je niet zomaar

Oktober 2020

Schaamte, onmacht, onveiligheid, bedreiging, … Allemaal goede redenen voor slachtoffers om niet naar de politie of hulpverlening te stappen als je seksueel misbruikt bent.
Er is meer nodig om te gaan melden dan het creëren van meer meldingsmogelijkheden. Slachtoffers moeten (nieuw) vertrouwen krijgen in de rechtsstaat die geacht wordt hen te beschermen. Dat begint met veiligheid thuis, op school, in instellingen en elders. En met adequate ondersteuning en hulp.
In het blog dat ik met Iara de Witte schreef, lees je meer.