Aanbod

Kind met Recht combineert:

 • Inhoudelijke kennis en ervaring rond kinderrechten.
 • Uitgebreide ervaring met besluitvorming rond samenwerking en organisatieontwikkeling.
 • Contacten met een zeer groot netwerk van betrokken organisaties en individuele beslissers.

Het aanbod van Kind met Recht is breed.

Advies & Innovatie

 • Strategische analyses.
 • Advies over visie, missie en strategie.
 • Netwerkadvies over proces en besluitvorming.
 • Advies over samenwerking en organisatieontwikkeling.
 • Vinden van partners en financiering.
 • Informeren van doelgroepen en beslissers.
 • Advies en ondersteuning bij de uitvoering.

Onderzoek & Analyse

 • Initiëren, voorbereiden, opzetten, uitvoeren van invloedrijk onderzoek op gebied van kinderrechten.
 • Opzetten van een onderzoeksorganisatie.
 • Analyse van resultaten en ontwikkelen van aanbevelingen.
 • Follow-up van onderzoeksuitkomsten.

Aanpak

 • Verbinden, draagvlak.
 • Participatie van kinderen.
 • Lobby, beleidsbeïnvloeding.
 • Verschillende kanalen.
 • Voorlichting en deskundigheidsbevordering.
 • Op maat, met juiste timing voor maatschappelijke kansen en mogelijkheden.
 • Met oog voor organisatorische kant.