Kind met recht combineert:
Inhoudelijke kennis en ervaring rond kinderrechten.
Uitgebreide ervaring met besluitvorming rond samenwerking en organisatieontwikkeling.
Contacten met een zeer groot netwerk van betrokken organisaties en individuele beslissers.

Het aanbod van Kind met recht is breed.

Advies & Innovatie
Strategische analyses.
Advies over visie, missie en strategie.
Netwerkadvies over proces en besluitvorming.
Advies over samenwerking en organisatieontwikkeling.
Vinden van partners en financiering.
Informeren van doelgroepen en beslissers.
Advies en ondersteuning bij de uitvoering.
Onderzoek & Analyse
Initiëren, voorbereiden, opzetten, uitvoeren van invloedrijk onderzoek op gebied van kinderrechten.
Opzetten van een onderzoeksorganisatie.
Analyse van resultaten en ontwikkelen van aanbevelingen.
Follow-up van onderzoeksuitkomsten.
Aanpak
Verbinden, draagvlak.
Participatie van kinderen.
Lobby, beleidsbeïnvloeding.
Verschillende kanalen.
Voorlichting en deskundigheidsbevordering.
Op maat, met juiste timing voor maatschappelijke kansen en mogelijkheden.
Met oog voor organisatorische kant.