Kind met recht

Kinderrechten spelen een rol in alle aspecten van het leven van kinderen. Bij basale zaken zoals eten, drinken en wonen. Maar ook als het gaat om geloof, sport, school, gezondheid, spelen of vriendjes. Of om nationaliteit, naam of ouderlijk gezag. Met de meeste kinderen gaat het goed. Kwetsbare groepen kinderen hebben vaak minder geluk. Kind met Recht zet zich met name voor die kinderen in.

Kind met Recht is gespecialiseerd in de thema’s:

 • Gevluchte kinderen.
 • Kinderen in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Huiselijk geweld en mensenhandel.
 • Onderwijs en jeugdhulpverlening.
 • Jeugdparticipatie.
 • Kinderrechten algemeen.
 • Besluitvorming en organisatie (rond kinderrechten-thema’s).

Kind met Recht:

 • Verenigt ruim 30 jaar ervaring op het gebied van kinderrechten, organisatieadvies en organisatieontwikkeling.
 • Heeft een zeer groot en relevant netwerk.
 • Ondersteunt en denkt mee.
 • Werkt samen en verbindt.
 • Is creatief en levert maatwerk.

Kind met Recht kan iets betekenen voor uiteenlopende opdrachtgevers.