Monitoren kinderrechten BES-eilanden

December 2016

Kind met recht verricht de komende tijd het project ‘Monitoring kinderrechten BES-eilanden’ in opdracht van het ministerie van BZK. Na de onderzoeken ‘Kind op Bonaire, St. Eustatius en Saba’ uit 2013 is de aandacht voor kinderen op de BES-eilanden niet meer weg geweest. Het is nu 2016 en er is veel gebeurd, maar het is onduidelijk welke effecten dat heeft gehad op de kinderrechtensituatie. Het parlement heeft in juni gevraagd naar deze effecten. Minister Plasterk van BZK kondigde aan dat hij de kinderrechtensituatie opnieuw laat monitoren en dat hij de dataregistratie wil verbeteren.

Kind met recht doet onderzoek naar monitoringsystemen voor de eilanden. Ook inventariseert zij de behoeften aan beleidsinformatie bij lokale en nationale overheden en betrokken organisaties. Op basis daarvan wordt een selectie gemaakt voor een duurzame manier van dataregistratie en monitoring van de kinderrechtensituatie op de eilanden. Een prachtig en zinvol project.