Kindpakket Bonaire

Februari 2017

Kind met recht ondersteunt het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) de komende tijd bij het opstellen van een visiedocument over ‘kindpakketten’ als middel ter bestrijding van de armoede onder kinderen/gezinnen. In Europees Nederland werken veel gemeenten al langer met kindpakketten waarin voorzieningen voor kinderen in armoede samenkomen.

Armoede onder kinderen en gezinnen is een groot probleem op Bonaire. Het leidt ertoe dat sommige kinderen niet aan basisbehoeften – zoals eten, drinken, dak boven het hoofd – toekomen. Armoede is bovendien onlosmakelijk verbonden met kinderrechtelijke problemen op andere terreinen, zoals sociale uitsluiting, gezondheid, onderwijs, veiligheid. In het rapport ‘Kind op Bonaire’ (2013) en andere rapporten wordt de urgentie van kindgericht armoedebeleid onderstreept. Bonaire heeft de bestrijding van armoede als speerpunt aangemerkt en het OLB is verantwoordelijk voor het armoedebeleid op Bonaire.

Kind met recht voert veel gesprekken met kinderen, ouders en deskundigen en is zeer geïnspireerd om bij te dragen aan deze aanpak van het OLB.