Estafette voor uitgebuite meisjes van start

December 2019

Op woensdag 4 december boden we het onderzoek Help!, ook na mijn 18de – Doorlopende gespecialiseerde hulp aan meisjes na seksuele uitbuiting noodzakelijk (korte versieuitgebreide rapport) aan aan Kavita Parbhudayal, wethouder zorg, jeugd, volksgezondheid en sport van gemeente Den Haag. Na Den Haag wordt het estafettestokje doorgegeven aan andere gemeenten waar we zullen pleiten voor doorlopende gespecialiseerde hulp. Kind met recht verrichtte het onderzoek in opdracht van Defence for Children – ECPAT en de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting.

Voor zover seksuele uitbuiting van minderjarigen al ontdekt wordt, krijgt slechts een deel van de slachtoffers (de juiste) hulp. Wanneer de hulp op gang komt, ligt de focus vooral op gedragsproblemen van meisjes en niet op achterliggende oorzaken en trauma’s. Meisjes worden vaak gesloten geplaatst en dat brengt nieuwe problemen met zich mee. De hulp is niet gespecialiseerd en stopt als meisjes 18 worden. Dat moet beter. Als we als samenleving niet kunnen voorkomen dat kinderen worden uitgebuit, hebben we ze op z’n minst zó te ondersteunen dat ze verder kunnen met hun leven. Of ze nou 16, 18 of 20 zijn.

Zie ook:
Op tournee
* De website van Defence for Children.