Mexico, Mexico

Februari 2017

In Mexico stranden veel alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Vanuit landen als Honduras, Guatemala en El Salvador vluchten ze voor geweld of gaan ze op zoek naar een beter leven of familie in de Verenigde Staten. Velen eindigen in Mexicaanse gevangenissen.

De Mexicaanse overheid wil weten hoe zij het beter kan doen; hoe zij moet omgaan met onbegeleide minderjarigen. De overheid heeft via het International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) aan Nidos (voogdij-organisatie in Nederland) gevraagd of zij kunnen helpen. De eerste stap is een handboek met praktische aanbevelingen en richtlijnen. Kind met recht schrijft het deel over het toepassen van het belang van het kind, een eis van het Kinderrechtenverdrag (art. 3).