Fier!

December 2020

Vanaf 1 december 2020 werk ik drie dagen per week voor Fier als strategisch adviseur van het bestuur. Ik voel me vereerd om me voor deze organisatie in te kunnen zetten.

Fier is het expertise- en behandelcentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier richt zich erop geweld te voorkomen, te stoppen en de gevolgen ervan te behandelen. Om kinderen en volwassenen in een kwetsbare, onveilige positie te ondersteunen. Dat is hard nodig en Fier heeft daar inmiddels ruime ervaring in. In onze verkokerde samenleving, en zeker na de decentralisatie van de zorg, is het echter een uitdaging om dit specialisme de positie te geven die het verdient – organisatorisch, inhoudelijk en financieel. Daar ga ik me het komende jaar op richten. Fier.nl

Seksueel misbruik meld je niet zomaar

Oktober 2020

Schaamte, onmacht, onveiligheid, bedreiging, … Allemaal goede redenen voor slachtoffers om niet naar de politie of hulpverlening te stappen als je seksueel misbruikt bent.
Er is meer nodig om te gaan melden dan het creëren van meer meldingsmogelijkheden. Slachtoffers moeten (nieuw) vertrouwen krijgen in de rechtsstaat die geacht wordt hen te beschermen. Dat begint met veiligheid thuis, op school, in instellingen en elders. En met adequate ondersteuning en hulp.
In het blog dat ik met Iara de Witte schreef, lees je meer.

Thuis

Maart 2020

Hoe intelligent de lockdown in Nederland ook is, ik maak me zorgen. Over de kwetsbare kinderen die nu thuis ‘in de val’ zitten en niet naar school kunnen. Kinderen in armoede of in gezinnen waar spanningen geuit worden met geweld. Ik ben ook heel bezorgd over de mensen die geen huis hebben. Je hebt maar weinig fantasie nodig om te bedenken hoe groot de ramp wordt als het coronavirus toeslaat in asielzoekerscentra of in vluchtelingenkampen. Ik las over een moeder die blij was dat ze met haar gezin en duizenden medebewoners al jaren tussen de ratten leeft. De opgebouwde weerstand zou hen allen beschermen. Ik hoop het zo!

Op tournee

Februari 2020

Op 13 februari heeft Peter Oskam, burgemeester van Capelle aan den IJssel, namens de VNG het rapport Help!, ook na mijn 18de in ontvangst genomen. Ik deed het onderzoek in opdracht van Defence for Children-ECPAT. Peter Oskam nam het estafettestokje over van Den Haag. Hij adviseerde ook de staatssecretaris van J&V en kinderrechters te betrekken bij verbeteringen voor hulp aan uitgebuite meisjes.

Zie ook:
Estafette voor uitgebuite meisjes van start
* De website van Defence for Children-ECPAT
* De website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten

Met spoed

Januari 2020

“Indrukwekkend.” En: “Met spoed op de agenda zetten” Dat was de reactie van leden van de Tweede Kamercommissie van VWS op de petitie aanbieding op 14 januari. Namens Defence For Children – ECPAT bood ik hun de publicatie Help! aan. Daarin pleiten we voor doorlopende gespecialiseerde hulp aan meisjes na seksuele uitbuiting, of ze nou 16, 18 of 20 zijn. Na een korte inleiding gaven we de commissie tips om in actie te komen. Ze voelen de noodzaak daartoe en gaan het op de agenda zetten. De publicatie met de verhalen van meisjes, ouders en professionals kan ze inspireren en informeren. Hopelijk leidt het tot verbetering.

Estafette voor uitgebuite meisjes van start

December 2019

Op woensdag 4 december boden we het onderzoek Help!, ook na mijn 18de – Doorlopende gespecialiseerde hulp aan meisjes na seksuele uitbuiting noodzakelijk (korte versieuitgebreide rapport) aan aan Kavita Parbhudayal, wethouder zorg, jeugd, volksgezondheid en sport van gemeente Den Haag. Na Den Haag wordt het estafettestokje doorgegeven aan andere gemeenten waar we zullen pleiten voor doorlopende gespecialiseerde hulp. Kind met recht verrichtte het onderzoek in opdracht van Defence for Children – ECPAT en de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting.

Voor zover seksuele uitbuiting van minderjarigen al ontdekt wordt, krijgt slechts een deel van de slachtoffers (de juiste) hulp. Wanneer de hulp op gang komt, ligt de focus vooral op gedragsproblemen van meisjes en niet op achterliggende oorzaken en trauma’s. Meisjes worden vaak gesloten geplaatst en dat brengt nieuwe problemen met zich mee. De hulp is niet gespecialiseerd en stopt als meisjes 18 worden. Dat moet beter. Als we als samenleving niet kunnen voorkomen dat kinderen worden uitgebuit, hebben we ze op z’n minst zó te ondersteunen dat ze verder kunnen met hun leven. Of ze nou 16, 18 of 20 zijn.

Zie ook:
Op tournee
* De website van Defence for Children.

Echt meedoen op Bonaire

November 2019

Twaalf kinderen en jongeren lieten op 22 november hun stem horen op de conferentie Jeugdbeleid & Jeugdparticipatie op Bonaire. Want jeugdbeleid zonder de stem van jeugd is geen jeugdbeleid. Het was prachtig om te zien hoe volwassenen en jeugd genoten en leerden. Met elkaar aan tafel en echt geïnteresseerd in elkaars ideeën, samen werkend aan goede oplossingen voor serieuze problemen op het eiland.

De 26 kaarten voor jeugdparticipatie (Doe mee op Bonaire, A – Z) deden wat ze moesten doen: inspireren. Veel positieve reacties op mijn keynote speech en een fijne samenwerking met Silvana Janga-Serfilia (OLB), Reginald de Palm (OLB), Nina den Heyer (gedeputeerde), Jennifer Pocornie-Martis (Be Wasabi) en de Jonge Wereldverbeteraars, Jefferson Rosalia en Siagnée (Eagle Eye). Op naar werkend jeugdbeleid op Bonaire.

Help!

September 2019

De publicatie Help! ook na mijn 18de is het resultaat van het onderzoek dat Kind met recht het afgelopen half jaar deed naar de hulp aan seksueel uitgebuite meisjes. Het is een pleidooi voor doorlopende gespecialiseerde hulp aan deze meisjes, of ze nou 16, 18 of 20 zijn.

Als samenleving hebben we deze meisjes niet kunnen beschermen tegen seksuele uitbuiting. Dan hebben we ze vervolgens wel de best mogelijke hulp te bieden zodat ze verder kunnen met hun leven.

Kind met recht deed het onderzoek in opdracht van Defence for Children – ECPAT en de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting. We interviewden meisjes, ouders en professionals zodat vooral zij zelf aan het woord komen. Binnenkort meer over de publicatie en presentatie daarvan.

Te gast bij Kinderombudsman Den Haag

April 2019

De Kinderombudsman Den Haag, Yvette Nass, vroeg mij een gastcolumn te schrijven voor haar Jaarverslag 2018. Aan dat verzoek heb ik met plezier voldaan.

Kinderen hebben de toekomst. Maar sommige kinderen hebben ook een verleden.

Er zijn kinderen die pech hebben met waar hun wieg staat, bij wie ze opgroeien of met wie ze tegenkomen op hun weg naar volwassenheid. Zij krijgen simpelweg niet voldoende kans om zich evenwichtig te ontwikkelen.

Naast de gezinssituatie zijn er andere omstandigheden die de ontwikkeling van kinderen kunnen belemmeren. Armoede, gezondheid of – zoals bij asielzoekerskinderen – oorlogs geweld en je land moeten ontvluchten, het zijn maar drie voorbeelden. Onderzoek laat steeds duidelijker zien dat negatieve jeugdervaringen grote invloed hebben op de verdere ontwikkeling. Hierdoor ontstaan hechtingsstoornissen en andere problemen die levens bepalend zijn en van generatie op generatie worden doorgegeven zolang er niets gebeurt. Deze kinderen hebben bovendien vaak dubbel pech als zij op grond van hun ‘anders zijn’ worden buitengesloten. Je moet meedoen om erbij te horen en soms lukt dat niet.

­

­

Ze worden dan niet gezien en niet gehoord.

Het helpt kinderen niet als je ze in hokjes stopt en reduceert tot gedragsgestoord, achtergesteld, slachtoffer of vluchteling. En het helpt ze al helemaal niet als je die hokjes handhaaft als kokers in een aanpak van problemen en beleidsvelden. Het zijn geen ‘probleemkinderen’, kinderen waarvan de aanduiding halverwege de ambtelijke nota overgaat van kinderen die een probleem hebben in kinderen die een probleem zijn. Gelukkig zijn er zowel landelijk als in enkele grote steden kinder- en jeugdombudsmannen die bewaken dat we alle kinderen vanuit het juiste perspectief blijven zien.

Kinderen hebben een geweldige veerkracht. We kunnen proberen slechte hechting te herstellen. Ouders, professionals in onderwijs en zorg én de overheid kunnen samen omstandigheden creëren zodat kinderen met pech in hun verleden alsnog veiligheid, hoop en vertrouwen krijgen. Vertrouwen in de wereld om hen heen, vertrouwen in de toekomst en niet in de laatste plaats vertrouwen in zichzelf. We kunnen hoopvol en optimistisch zijn over onze jeugd als we het kind zien als bron van inspiratie, als een volledige persoon en daarbij geen uitzonderingen maken.

Want kinderen hebben de toekomst. Alle kinderen!

Gewone kinderen, ongewone situaties

Maart 2019.

Ter afronding van het project Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen, nu en straks hebben Stichting Kinderpostzegels, KIS en Kind met recht eind maart een zeer succesvol symposium georganiseerd. Daar bleek dat het onderwerp bij veel mensen leeft.
Kijk hier voor meer informatie hier en hier.