Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen

April 2018

Van januari 2018 tot maart 2019 werkt Kind met recht samen met het Verwey-Jonker Instituut, KIS en Stichting Kinderpostzegels. We ondersteunen de transitie van jeugdhulp aan asielzoekerskinderen die met ingang van januari 2019 van het COA overgaat naar gemeenten.

De algemene transitie van de jeugdhulp in 2015 heeft laten zien dat het goed regelen van jeugdhulp een ingewikkelde opgave is. De situatie van kinderen in de asielopvang is nog complexer door de omstandigheden in de opvangcentra, de regelmatige verhuizingen, de vaak lange periode van onzekerheid na een impactvolle vlucht, taalproblemen en cultuurverschillen.

In het project inventariseren we wat er nu al goed gaat in de jeugdhulp aan (alleenstaande) asielzoekerskinderen, wat er beter kan en waar ondersteuning nodig is. Waar we kunnen, bieden we ondersteuning of zoeken we partners die dat kunnen. Om een goed beeld te krijgen van de behoeften praten we met gemeenten, jeugdhulpaanbieders, andere professionals en uiteraard met asielzoekerskinderen en ouders zelf. We werken samen met de VNG, Nidos, COA en anderen om te zorgen dat goede jeugdhulp aan deze kwetsbare groep kinderen wordt gewaarborgd.

Zie ook: www.kis.nl/project/jeugdhulp-aan-asielzoekerskinderen