Advies

December 2016

Kind met recht wordt door veel organisaties en personen om advies gevraagd. Vaak op het gebied van vreemdelingenkinderen. Er vinden vele gesprekken plaats, zoals met Save the Children, Stichting Nieuw Thuis Rotterdam, Garage2020, Inspiratie Inc. Maar ook over kinderrechten in de Cariben weet men Kind met recht te vinden met concrete vragen.

Kind met recht participeert op 8 december aan het haalbaarheidsonderzoek naar ervaringen met geweld bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen, dat het Expertisecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen uitvoert in opdracht van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg. Vanuit de deskundigheid die Kind met recht sinds begin jaren 90 heeft opgebouwd met onderzoek naar alleenstaande minderjarigen, hoopt zij een zinnige bijdrage te leveren.