Pedagogisch klimaat in azc

December 2016

Dat het pedagogisch klimaat in veel asielopvangcentra niet erg opbouwend is, wisten we al een tijdje. Pesten, discriminatie, onveiligheid, gebrek aan privacy… Zaken die ook in ‘Kind in het centrum: Kinderrechten in asielzoekerscentra’ (2009) al naar voren kwamen, maar die er de laatste tijd niet op vooruit gegaan zijn. Voor ouders en kinderen, maar ook voor professionals, is het zo wel heel lastig om te zorgen dat kinderen op een goede manier opgroeien.

Met een groepje mensen denken we na over hoe het praktisch beter kan. Mensen van het COA, MindSpring Junior, Kinderpostzegels, GGD en Centrum 45. Kind met recht doet mee.