Fier!

December 2020

Vanaf 1 december 2020 werk ik drie dagen per week voor Fier als strategisch adviseur van het bestuur. Ik voel me vereerd om me voor deze organisatie in te kunnen zetten.

Fier is het expertise- en behandelcentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier richt zich erop geweld te voorkomen, te stoppen en de gevolgen ervan te behandelen. Om kinderen en volwassenen in een kwetsbare, onveilige positie te ondersteunen. Dat is hard nodig en Fier heeft daar inmiddels ruime ervaring in. In onze verkokerde samenleving, en zeker na de decentralisatie van de zorg, is het echter een uitdaging om dit specialisme de positie te geven die het verdient – organisatorisch, inhoudelijk en financieel. Daar ga ik me het komende jaar op richten. Fier.nl