De naam van de ooievaar

Mei 2017
De discussie popt af en toe op. In mei 2017 weer, naar aanleiding van de vondst van een vrouw die haar biologische vader en spermadonor heeft opgespoord. Hoe zwaar weegt het recht van kinderen om te weten wie hun biologische ouders zijn?

In 1992 schreef ik er een advies over voor de Raad voor het Jeugdbeleid, om te reageren op het conceptwetsvoorstel donorgegevens kunstmatige inseminatie.

In De naam van de ooievaar; een advies over de registratie van donorgegevens bij kunstmatige inseminatie adviseerden we dat de wet moest regelen dat het kind de mogelijkheid heeft te weten wie de donor is en dat deze mogelijkheid niet afhankelijk mag zijn van de toestemming van de donor. Verder stelden we voor om ouders bij de geboorte van hun kind de niet-identificeerbare gegevens van de donor te geven, zodat zij deze in hun opvoeding kunnen integreren. Het zou tot 2004 duren totdat het geregeld werd, en daarom moeten de kinderen die daarvoor zijn verwekt het nog doen met ingewikkeld eigen speurwerk.