Niemandsland

16 maart 2023

Soms gebeuren er schokkende dingen in je leven. Dan ben je even niet zo bezig met klein of groot leed in de rest van de wereld. Totdat je het zoveelste rapport leest over een vergeten groep in niemandsland: uitgeprocedeerde kinderen die uitzichtloos en jarenlang opgroeien in de cynisch genaamde ‘gezinslocaties’. Uitgeklede azc’s waar de stress tegen de wanden opklotst, waar gezinnen in alle opzichten beperkt worden en stukje bij beetje naar de gallemiezen gaan. Alsof dat al niet ellendig genoeg is, moeten de gezinnen ook nog regelmatig verhuizen van het ene naar het andere centrum. Onnodig beschadigend, indruisend tegen ieder kinderrecht, haaks op iedere menselijkheid. Trouw schreef er een mooi artikel over, KMR wordt geciteerd.

Mijlpaal met komma

19 december 2022

Vandaag heeft de Nederlandse regering officieel haar excuses aangeboden voor de rol van de Nederlandse staat in het slavernijverleden. Premier Rutte hield zijn toespraak in Den Haag; verschillende bewindslieden reisden af naar de (ei)landen in het Caribisch deel van ons Koninkrijk en naar Suriname om hun excuses namens de Nederlandse regering over te brengen.
Het is een mijlpaal. De slavernij laat diepe sporen na, die vaak onzichtbaar maar voor veel mensen nog dagelijks merkbaar zijn. Daarom is deze erkenning goed. Maar excuses zijn niet vrijblijvend.

Het betekent dat ‘Den Haag’ zich niet langer kan veroorloven om BES-eilandbewoners als tweederangsburgers te behandelen, op welk punt dan ook. Het betekent dat armoede niet langer onder het zand kan worden geschoven; er moet een sociaal minimum komen voor Caribisch Nederland, kinderen moeten te eten krijgen en een dak boven hun hoofd. Het betekent dat andere kinderrechten – zoals over welzijn, onderwijs, gezondheidszorg – ook volledig tot leven moeten worden gewekt. Komen er geen duidelijke verbeteringen dan zijn excuses ongeloofwaardig, met of zonder komma.

Fier!

December 2020

Vanaf 1 december 2020 werk ik drie dagen per week voor Fier als strategisch adviseur van het bestuur. Ik voel me vereerd om me voor deze organisatie in te kunnen zetten.

Fier is het expertise- en behandelcentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier richt zich erop geweld te voorkomen, te stoppen en de gevolgen ervan te behandelen. Om kinderen en volwassenen in een kwetsbare, onveilige positie te ondersteunen. Dat is hard nodig en Fier heeft daar inmiddels ruime ervaring in. In onze verkokerde samenleving, en zeker na de decentralisatie van de zorg, is het echter een uitdaging om dit specialisme de positie te geven die het verdient – organisatorisch, inhoudelijk en financieel. Daar ga ik me het komende jaar op richten. Fier.nl

Seksueel misbruik meld je niet zomaar

Oktober 2020

Schaamte, onmacht, onveiligheid, bedreiging, … Allemaal goede redenen voor slachtoffers om niet naar de politie of hulpverlening te stappen als je seksueel misbruikt bent.
Er is meer nodig om te gaan melden dan het creëren van meer meldingsmogelijkheden. Slachtoffers moeten (nieuw) vertrouwen krijgen in de rechtsstaat die geacht wordt hen te beschermen. Dat begint met veiligheid thuis, op school, in instellingen en elders. En met adequate ondersteuning en hulp.
In het blog dat ik met Iara de Witte schreef, lees je meer.

Thuis

Maart 2020

Hoe intelligent de lockdown in Nederland ook is, ik maak me zorgen. Over de kwetsbare kinderen die nu thuis ‘in de val’ zitten en niet naar school kunnen. Kinderen in armoede of in gezinnen waar spanningen geuit worden met geweld. Ik ben ook heel bezorgd over de mensen die geen huis hebben. Je hebt maar weinig fantasie nodig om te bedenken hoe groot de ramp wordt als het coronavirus toeslaat in asielzoekerscentra of in vluchtelingenkampen. Ik las over een moeder die blij was dat ze met haar gezin en duizenden medebewoners al jaren tussen de ratten leeft. De opgebouwde weerstand zou hen allen beschermen. Ik hoop het zo!

Op tournee

Februari 2020

Op 13 februari heeft Peter Oskam, burgemeester van Capelle aan den IJssel, namens de VNG het rapport Help!, ook na mijn 18de in ontvangst genomen. Ik deed het onderzoek in opdracht van Defence for Children-ECPAT. Peter Oskam nam het estafettestokje over van Den Haag. Hij adviseerde ook de staatssecretaris van J&V en kinderrechters te betrekken bij verbeteringen voor hulp aan uitgebuite meisjes.

Zie ook:
Estafette voor uitgebuite meisjes van start
* De website van Defence for Children-ECPAT
* De website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten

Met spoed

Januari 2020

“Indrukwekkend.” En: “Met spoed op de agenda zetten” Dat was de reactie van leden van de Tweede Kamercommissie van VWS op de petitie aanbieding op 14 januari. Namens Defence For Children – ECPAT bood ik hun de publicatie Help! aan. Daarin pleiten we voor doorlopende gespecialiseerde hulp aan meisjes na seksuele uitbuiting, of ze nou 16, 18 of 20 zijn. Na een korte inleiding gaven we de commissie tips om in actie te komen. Ze voelen de noodzaak daartoe en gaan het op de agenda zetten. De publicatie met de verhalen van meisjes, ouders en professionals kan ze inspireren en informeren. Hopelijk leidt het tot verbetering.

Estafette voor uitgebuite meisjes van start

December 2019

Op woensdag 4 december boden we het onderzoek Help!, ook na mijn 18de – Doorlopende gespecialiseerde hulp aan meisjes na seksuele uitbuiting noodzakelijk (korte versieuitgebreide rapport) aan aan Kavita Parbhudayal, wethouder zorg, jeugd, volksgezondheid en sport van gemeente Den Haag. Na Den Haag wordt het estafettestokje doorgegeven aan andere gemeenten waar we zullen pleiten voor doorlopende gespecialiseerde hulp. Kind met recht verrichtte het onderzoek in opdracht van Defence for Children – ECPAT en de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting.

Voor zover seksuele uitbuiting van minderjarigen al ontdekt wordt, krijgt slechts een deel van de slachtoffers (de juiste) hulp. Wanneer de hulp op gang komt, ligt de focus vooral op gedragsproblemen van meisjes en niet op achterliggende oorzaken en trauma’s. Meisjes worden vaak gesloten geplaatst en dat brengt nieuwe problemen met zich mee. De hulp is niet gespecialiseerd en stopt als meisjes 18 worden. Dat moet beter. Als we als samenleving niet kunnen voorkomen dat kinderen worden uitgebuit, hebben we ze op z’n minst zó te ondersteunen dat ze verder kunnen met hun leven. Of ze nou 16, 18 of 20 zijn.

Zie ook:
Op tournee
* De website van Defence for Children.

Echt meedoen op Bonaire

November 2019

Twaalf kinderen en jongeren lieten op 22 november hun stem horen op de conferentie Jeugdbeleid & Jeugdparticipatie op Bonaire. Want jeugdbeleid zonder de stem van jeugd is geen jeugdbeleid. Het was prachtig om te zien hoe volwassenen en jeugd genoten en leerden. Met elkaar aan tafel en echt geïnteresseerd in elkaars ideeën, samen werkend aan goede oplossingen voor serieuze problemen op het eiland.

De 26 kaarten voor jeugdparticipatie (Doe mee op Bonaire, A – Z) deden wat ze moesten doen: inspireren. Veel positieve reacties op mijn keynote speech en een fijne samenwerking met Silvana Janga-Serfilia (OLB), Reginald de Palm (OLB), Nina den Heyer (gedeputeerde), Jennifer Pocornie-Martis (Be Wasabi) en de Jonge Wereldverbeteraars, Jefferson Rosalia en Siagnée (Eagle Eye). Op naar werkend jeugdbeleid op Bonaire.