Kind en armoede – Visie op een kindpakket voor Bonaire

Mei 2017
Op woensdag 17 mei 2017 werd het visiedocument Kind en armoede – Visie op een kindpakket voor Bonaire aan het bestuurscollege van Bonaire aangeboden. Het rapport bevat een advies over het gefaseerd invoeren van een kindpakket op Bonaire.

Op Bonaire groeien ruim 4.000 kinderen van 0 tot 18 jaar op, waarvan een aanzienlijk deel geconfronteerd wordt met de gevolgen van armoede. Een kindpakket is een goed instrument om deze gevolgen van armoede voor kinderen te bestrijden, zoals deze al generatieslang worden doorgegeven.

Op 22 februari gaf het bestuurscollege van het openbaar lichaam aan Kind met recht opdracht tot het opstellen van een visiedocument over kindpakketten aansluitend bij het Programma Kindgericht armoedebeleid. In het kader van de opdracht zijn 40 professionals geïnterviewd en is de recente literatuur bestudeerd. Daarnaast hebben 48 professionals en 22 kinderen inhoudelijk gereageerd op een enquête over het kindpakket.