Opvoeden als basis voor kinderrechten – tweedaagse conferentie Bonaire

Maart 2017

Op 7 en 8 maart 2017 vond op Bonaire een opvoedconferentie plaats onder het motto ‘It takes an island to raise a child’. Opvoed-professionals van de zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden en Nederland ontmoetten elkaar.

In de maanden voor de conferentie werden op ieder eiland opvoedervaringen uitgewisseld en verzameld. Deelnemers presenteerden deze tijdens de conferentie aan elkaar en konden met de opgedane ervaringen hun opvoedvisie verder vormgeven. Hiermee komt ‘positief opvoeden’ als norm een stap dichterbij.

Het initiatief voor deze conferentie kwam van de Taskforce Kinderrechten. Samen met Job van Velsen van EtuConsult was Kind met recht verantwoordelijk voor het inhoudelijke programma. De conferentie was een mooi succes.