Niemandsland

16 maart 2023

Soms gebeuren er schokkende dingen in je leven. Dan ben je even niet zo bezig met klein of groot leed in de rest van de wereld. Totdat je het zoveelste rapport leest over een vergeten groep in niemandsland: uitgeprocedeerde kinderen die uitzichtloos en jarenlang opgroeien in de cynisch genaamde ‘gezinslocaties’. Uitgeklede azc’s waar de stress tegen de wanden opklotst, waar gezinnen in alle opzichten beperkt worden en stukje bij beetje naar de gallemiezen gaan. Alsof dat al niet ellendig genoeg is, moeten de gezinnen ook nog regelmatig verhuizen van het ene naar het andere centrum. Onnodig beschadigend, indruisend tegen ieder kinderrecht, haaks op iedere menselijkheid. Trouw schreef er een mooi artikel over, KMR wordt geciteerd.