Belangrijkste noden

Maart 2017

Begin maart voerde Kind met recht gesprekken op Bonaire, onder meer voor het project ‘Kindpakket Bonaire’. Zo sprak Karin met ouders en kinderen die geconfronteerd worden met armoede. Die iedere dag de eindjes aan elkaar moeten knopen om rond te komen. Dan kom je niet erg aan andere dingen toe, zoals goed opvoeden, helpen met huiswerk of je kind naar een sportclub brengen. Toch overheerst ook bij deze ouders de wil om al het mogelijke te doen waarmee ze hun kinderen vooruit kunnen helpen. En ze zien dat een sleutel zit in goede opleidingen.

Een oma zei: “Ik schaam me niet, als we maar geholpen worden.” En een 9-jarige jongen vertelde dat hij soms zonder eten naar school moet, omdat het salaris van zijn moeder opgaat aan de huur.

Je weet dat dit soort situaties er zijn, maar het is toch weer bijzonder om het zo rechtstreeks te horen.

Kindpakket Bonaire

Februari 2017

Kind met recht ondersteunt het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) de komende tijd bij het opstellen van een visiedocument over ‘kindpakketten’ als middel ter bestrijding van de armoede onder kinderen/gezinnen. In Europees Nederland werken veel gemeenten al langer met kindpakketten waarin voorzieningen voor kinderen in armoede samenkomen.

Armoede onder kinderen en gezinnen is een groot probleem op Bonaire. Het leidt ertoe dat sommige kinderen niet aan basisbehoeften – zoals eten, drinken, dak boven het hoofd – toekomen. Armoede is bovendien onlosmakelijk verbonden met kinderrechtelijke problemen op andere terreinen, zoals sociale uitsluiting, gezondheid, onderwijs, veiligheid. In het rapport ‘Kind op Bonaire’ (2013) en andere rapporten wordt de urgentie van kindgericht armoedebeleid onderstreept. Bonaire heeft de bestrijding van armoede als speerpunt aangemerkt en het OLB is verantwoordelijk voor het armoedebeleid op Bonaire.

Kind met recht voert veel gesprekken met kinderen, ouders en deskundigen en is zeer geïnspireerd om bij te dragen aan deze aanpak van het OLB.

Mexico, Mexico

Februari 2017

In Mexico stranden veel alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Vanuit landen als Honduras, Guatemala en El Salvador vluchten ze voor geweld of gaan ze op zoek naar een beter leven of familie in de Verenigde Staten. Velen eindigen in Mexicaanse gevangenissen.

De Mexicaanse overheid wil weten hoe zij het beter kan doen; hoe zij moet omgaan met onbegeleide minderjarigen. De overheid heeft via het International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) aan Nidos (voogdij-organisatie in Nederland) gevraagd of zij kunnen helpen. De eerste stap is een handboek met praktische aanbevelingen en richtlijnen. Kind met recht schrijft het deel over het toepassen van het belang van het kind, een eis van het Kinderrechtenverdrag (art. 3).

Welkom in het Arabisch

Januari 2017

Kinderboekenschrijver en -illustrator Marit Törnqvist nam het initiatief voor een geweldig project: ‘Een boek voor jou’. Daarmee verwelkomt zij 5.000 kinderen die in de Nederlandse asielopvang zitten en Arabisch spreken.

Marit bundelde Nederlandse voorleesverhalen en liet deze in het Arabisch vertalen. Het werd een prachtig boek met Kikker, Pluk van de Petteflet, IJsbeer in de tropen en vele andere klassiekers. Vervolgens activeerde zij zo’n 100 collega-kinderboekenschrijvers en –illustratoren om voor te lezen in azc’s.

Kind met recht mocht deze geïnspireerde groep op zaterdag 14 januari 2017 voorlichten over de situatie van asielzoekerskinderen in Nederland en was trots om zo een bijdrage te kunnen leveren aan dit mooie project van Marit.

Buitengewoon

Januari 2017
Onder de titel ‘De veerkracht van vluchtelingenkinderen’ plaatste het Haarlemse Straatjournaal in januari een mooi interview met Karin in hun rubriek Buitengewoon; Portret van een opmerkelijke Noordhollander.

Monitoren kinderrechten BES-eilanden

December 2016

Kind met recht verricht de komende tijd het project ‘Monitoring kinderrechten BES-eilanden’ in opdracht van het ministerie van BZK. Na de onderzoeken ‘Kind op Bonaire, St. Eustatius en Saba’ uit 2013 is de aandacht voor kinderen op de BES-eilanden niet meer weg geweest. Het is nu 2016 en er is veel gebeurd, maar het is onduidelijk welke effecten dat heeft gehad op de kinderrechtensituatie. Het parlement heeft in juni gevraagd naar deze effecten. Minister Plasterk van BZK kondigde aan dat hij de kinderrechtensituatie opnieuw laat monitoren en dat hij de dataregistratie wil verbeteren.

Kind met recht doet onderzoek naar monitoringsystemen voor de eilanden. Ook inventariseert zij de behoeften aan beleidsinformatie bij lokale en nationale overheden en betrokken organisaties. Op basis daarvan wordt een selectie gemaakt voor een duurzame manier van dataregistratie en monitoring van de kinderrechtensituatie op de eilanden. Een prachtig en zinvol project.

Pedagogisch klimaat in azc

December 2016

Dat het pedagogisch klimaat in veel asielopvangcentra niet erg opbouwend is, wisten we al een tijdje. Pesten, discriminatie, onveiligheid, gebrek aan privacy… Zaken die ook in ‘Kind in het centrum: Kinderrechten in asielzoekerscentra’ (2009) al naar voren kwamen, maar die er de laatste tijd niet op vooruit gegaan zijn. Voor ouders en kinderen, maar ook voor professionals, is het zo wel heel lastig om te zorgen dat kinderen op een goede manier opgroeien.

Met een groepje mensen denken we na over hoe het praktisch beter kan. Mensen van het COA, MindSpring Junior, Kinderpostzegels, GGD en Centrum 45. Kind met recht doet mee.

Bijles

December 2016

Op 15 december volgde ik aan de Universiteit Leiden een dag Juridisch Post Academisch Onderwijs. Docenten Battjes en Slingenberg gaven in de ‘Actualiteiten Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht’ een stoomcursus over Dublin, rechterlijke toetsing, veilige landen van herkomst en artikel 8 EVRM. Ingewikkelde materie, maar ik ben weer helemaal ‘bij’.

Advies

December 2016

Kind met recht wordt door veel organisaties en personen om advies gevraagd. Vaak op het gebied van vreemdelingenkinderen. Er vinden vele gesprekken plaats, zoals met Save the Children, Stichting Nieuw Thuis Rotterdam, Garage2020, Inspiratie Inc. Maar ook over kinderrechten in de Cariben weet men Kind met recht te vinden met concrete vragen.

Kind met recht participeert op 8 december aan het haalbaarheidsonderzoek naar ervaringen met geweld bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen, dat het Expertisecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen uitvoert in opdracht van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg. Vanuit de deskundigheid die Kind met recht sinds begin jaren 90 heeft opgebouwd met onderzoek naar alleenstaande minderjarigen, hoopt zij een zinnige bijdrage te leveren.

Wakker

November 2016

Vanaf 1 november 2016 is Kind met recht weer alive and kicking, na een ‘slaapperiode’ van ruim acht jaar. Er is veel gebeurd in de afgelopen jaren, onnoemelijk veel zelfs. Vanuit UNICEF was ik op heel veel manieren actief als kinderrechtendeskundige. Als aanjager van initiatieven, zoals Kleine Prinsjesdag. Als adviseur over kinderrechten, zoals aan (koningin en later) prinses Beatrix. Als onderzoeker, zoals bij de onderzoeken naar asielzoekerskinderen en naar kinderen in de Cariben. Als lobbyist, als oprichter en voorzitter van de Werkgroep Kind in azc, als grondlegger van de website Tell-me. Als bedenker en mede-uitvoerder van mooie projecten, zoals Kijk mij eens! en TeamUp! Als schrijver van artikelen en boeken. Als …

Kortom, het leek in de verste verte niet op slapen. En toch voelt het nu als een nieuwe ochtend na een goede nacht, met beloftes voor dat wat komen gaat. Hello world!

Karin