Bijles

December 2016

Op 15 december volgde ik aan de Universiteit Leiden een dag Juridisch Post Academisch Onderwijs. Docenten Battjes en Slingenberg gaven in de ‘Actualiteiten Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht’ een stoomcursus over Dublin, rechterlijke toetsing, veilige landen van herkomst en artikel 8 EVRM. Ingewikkelde materie, maar ik ben weer helemaal ‘bij’.

Advies

December 2016

Kind met recht wordt door veel organisaties en personen om advies gevraagd. Vaak op het gebied van vreemdelingenkinderen. Er vinden vele gesprekken plaats, zoals met Save the Children, Stichting Nieuw Thuis Rotterdam, Garage2020, Inspiratie Inc. Maar ook over kinderrechten in de Cariben weet men Kind met recht te vinden met concrete vragen.

Kind met recht participeert op 8 december aan het haalbaarheidsonderzoek naar ervaringen met geweld bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen, dat het Expertisecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen uitvoert in opdracht van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg. Vanuit de deskundigheid die Kind met recht sinds begin jaren 90 heeft opgebouwd met onderzoek naar alleenstaande minderjarigen, hoopt zij een zinnige bijdrage te leveren.

Wakker

November 2016

Vanaf 1 november 2016 is Kind met recht weer alive and kicking, na een ‘slaapperiode’ van ruim acht jaar. Er is veel gebeurd in de afgelopen jaren, onnoemelijk veel zelfs. Vanuit UNICEF was ik op heel veel manieren actief als kinderrechtendeskundige. Als aanjager van initiatieven, zoals Kleine Prinsjesdag. Als adviseur over kinderrechten, zoals aan (koningin en later) prinses Beatrix. Als onderzoeker, zoals bij de onderzoeken naar asielzoekerskinderen en naar kinderen in de Cariben. Als lobbyist, als oprichter en voorzitter van de Werkgroep Kind in azc, als grondlegger van de website Tell-me. Als bedenker en mede-uitvoerder van mooie projecten, zoals Kijk mij eens! en TeamUp! Als schrijver van artikelen en boeken. Als …

Kortom, het leek in de verste verte niet op slapen. En toch voelt het nu als een nieuwe ochtend na een goede nacht, met beloftes voor dat wat komen gaat. Hello world!

Karin