Help!

September 2019

De publicatie Help! ook na mijn 18de is het resultaat van het onderzoek dat Kind met recht het afgelopen half jaar deed naar de hulp aan seksueel uitgebuite meisjes. Het is een pleidooi voor doorlopende gespecialiseerde hulp aan deze meisjes, of ze nou 16, 18 of 20 zijn.

Als samenleving hebben we deze meisjes niet kunnen beschermen tegen seksuele uitbuiting. Dan hebben we ze vervolgens wel de best mogelijke hulp te bieden zodat ze verder kunnen met hun leven.

Kind met recht deed het onderzoek in opdracht van Defence for Children – ECPAT en de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting. We interviewden meisjes, ouders en professionals zodat vooral zij zelf aan het woord komen. Binnenkort meer over de publicatie en presentatie daarvan.

Te gast bij Kinderombudsman Den Haag

April 2019

De Kinderombudsman Den Haag, Yvette Nass, vroeg mij een gastcolumn te schrijven voor haar Jaarverslag 2018. Aan dat verzoek heb ik met plezier voldaan.

Kinderen hebben de toekomst. Maar sommige kinderen hebben ook een verleden.

Er zijn kinderen die pech hebben met waar hun wieg staat, bij wie ze opgroeien of met wie ze tegenkomen op hun weg naar volwassenheid. Zij krijgen simpelweg niet voldoende kans om zich evenwichtig te ontwikkelen.

Naast de gezinssituatie zijn er andere omstandigheden die de ontwikkeling van kinderen kunnen belemmeren. Armoede, gezondheid of – zoals bij asielzoekerskinderen – oorlogs geweld en je land moeten ontvluchten, het zijn maar drie voorbeelden. Onderzoek laat steeds duidelijker zien dat negatieve jeugdervaringen grote invloed hebben op de verdere ontwikkeling. Hierdoor ontstaan hechtingsstoornissen en andere problemen die levens bepalend zijn en van generatie op generatie worden doorgegeven zolang er niets gebeurt. Deze kinderen hebben bovendien vaak dubbel pech als zij op grond van hun ‘anders zijn’ worden buitengesloten. Je moet meedoen om erbij te horen en soms lukt dat niet.

­

­

Ze worden dan niet gezien en niet gehoord.

Het helpt kinderen niet als je ze in hokjes stopt en reduceert tot gedragsgestoord, achtergesteld, slachtoffer of vluchteling. En het helpt ze al helemaal niet als je die hokjes handhaaft als kokers in een aanpak van problemen en beleidsvelden. Het zijn geen ‘probleemkinderen’, kinderen waarvan de aanduiding halverwege de ambtelijke nota overgaat van kinderen die een probleem hebben in kinderen die een probleem zijn. Gelukkig zijn er zowel landelijk als in enkele grote steden kinder- en jeugdombudsmannen die bewaken dat we alle kinderen vanuit het juiste perspectief blijven zien.

Kinderen hebben een geweldige veerkracht. We kunnen proberen slechte hechting te herstellen. Ouders, professionals in onderwijs en zorg én de overheid kunnen samen omstandigheden creëren zodat kinderen met pech in hun verleden alsnog veiligheid, hoop en vertrouwen krijgen. Vertrouwen in de wereld om hen heen, vertrouwen in de toekomst en niet in de laatste plaats vertrouwen in zichzelf. We kunnen hoopvol en optimistisch zijn over onze jeugd als we het kind zien als bron van inspiratie, als een volledige persoon en daarbij geen uitzonderingen maken.

Want kinderen hebben de toekomst. Alle kinderen!

Gewone kinderen, ongewone situaties

Maart 2019.

Ter afronding van het project Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen, nu en straks hebben Stichting Kinderpostzegels, KIS en Kind met recht eind maart een zeer succesvol symposium georganiseerd. Daar bleek dat het onderwerp bij veel mensen leeft.
Kijk hier voor meer informatie hier en hier.

Korczakprijs voor stichting Project

November 2018

Op 17 november krijgt stichting Project Bonaire de Korczakprijs. De prijs wordt uitgereikt in het onderwijsmuseum in Dordrecht. Stichting Project krijgt de prijs omdat hun werkwijze voor jongeren die in problemen komen nauw aansluit bij het gedachtengoed van Janusz Korczak. Deze Poolse kinderarts, pedagoog en kinderboekenschrijver leefde van 1879 tot 1942. Hij kan gezien worden als de grondlegger van kinderrechten, met zijn, zeker voor die tijd, revolutionaire ideeën over opvoeden en omgaan met kinderen.

De aanpak van Project (Forsa) weerspiegelt dezelfde ideeën: aansluiten bij de leefwereld van het kind, ontdekken van krachten en talenten, ontwikkelen van vertrouwen en eigenwaarde. Hierover is meer te vinden in Vertrouwen – Aan het werk met risicojongeren van de Cariben dat in september verscheen.

Zie ook mijn blog op de site van Augeo.

Eén land, twee maten

18 september 2018

Landgenoten. Het is Prinsjesdag 2018. En nog steeds worden de bewoners van Caribisch Nederland achtergesteld bij hun landgenoten in het Europese deel. Onterecht én schadelijk voor kinderen, zo betoog ik in de Volkskrant (ingekorte versie) en op Koninkrijksrelaties.nu. Later deze week ook nog in Nederlands Dagblad. Het zou mooi zijn als het helpt!

Tweede Kamer

11 september

Na de boekpresentatie mochten we het boek in de Tweede Kamer aanbieden aan de voorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties, Alexander Pechtold, en enkele leden van de commissie. De oproep die we hierbij deden wekte de belangstelling van de voorzitter, de leden Bosman (VVD), Diertens (D66) en Van der Graaf (CU) en anderen.

Buki

11 september 2018

Op dinsdag 11 september werd in het Curaçaohuis in Den Haag het boek Vertrouwen – Aan het werk met risicojongeren van de Cariben gepresenteerd (zie vorige bericht). De eerste exemplaren gingen naar de gedeputeerde van Bonaire, de heer Cecilia, en de gevolmachtigd minister van Curaçao, de heer Begina.

Er was grote belangstelling voor de presentatie. Zo’n 50 aanwezigen hoorden hoe Herman Schnitzler, ervaren orthopedagoog, de omstandigheden van gezinnen in de Cariben schetste. Hij vertelde over armoede en de problemen rond hechting waardoor kinderen in de problemen komen. Directeur Mick Schmit van Stichting Project vertelde over de aanpak die zijn organisatie heeft ontwikkeld om kinderen en ouders te ondersteunen: Forsa. Ik deed verslag van de totstandkoming van het boek en de bijzondere ontmoetingen daarvoor.

En nu: ga het lezen!

Ei gelegd

21 augustus 2018

Vandaag gaat ‘Vertrouwen – Aan het werk met risicojongeren van de Cariben’ naar de drukker. In het boek vertellen 40 kinderen, jongeren, ouders en professionals op Bonaire over opgroeien in de Cariben en de uitdagingen daarbij. Op dinsdag 11 september bieden Mick Schmit van Stichting Project Bonaire en ik het eerste exemplaar aan aan de gedeputeerde van Bonaire, Edsel Cecilia. In de middag overhandigen we het boek in de Tweede Kamer aan de voorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties, Alexander Pechtold.
Op www.vertrouwen.online alvast een voorproefje van het boek.