Korczakprijs voor stichting Project

November 2018

Op 17 november krijgt stichting Project Bonaire de Korczakprijs. De prijs wordt uitgereikt in het onderwijsmuseum in Dordrecht. Stichting Project krijgt de prijs omdat hun werkwijze voor jongeren die in problemen komen nauw aansluit bij het gedachtengoed van Janusz Korczak. Deze Poolse kinderarts, pedagoog en kinderboekenschrijver leefde van 1879 tot 1942. Hij kan gezien worden als de grondlegger van kinderrechten, met zijn, zeker voor die tijd, revolutionaire ideeën over opvoeden en omgaan met kinderen.

De aanpak van Project (Forsa) weerspiegelt dezelfde ideeën: aansluiten bij de leefwereld van het kind, ontdekken van krachten en talenten, ontwikkelen van vertrouwen en eigenwaarde. Hierover is meer te vinden in Vertrouwen – Aan het werk met risicojongeren van de Cariben dat in september verscheen.

Zie ook mijn blog op de site van Augeo.

Eén land, twee maten

18 september 2018

Landgenoten. Het is Prinsjesdag 2018. En nog steeds worden de bewoners van Caribisch Nederland achtergesteld bij hun landgenoten in het Europese deel. Onterecht én schadelijk voor kinderen, zo betoog ik in de Volkskrant (ingekorte versie) en op Koninkrijksrelaties.nu. Later deze week ook nog in Nederlands Dagblad. Het zou mooi zijn als het helpt!

Tweede Kamer

11 september

Na de boekpresentatie mochten we het boek in de Tweede Kamer aanbieden aan de voorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties, Alexander Pechtold, en enkele leden van de commissie. De oproep die we hierbij deden wekte de belangstelling van de voorzitter, de leden Bosman (VVD), Diertens (D66) en Van der Graaf (CU) en anderen.

Buki

11 september 2018

Op dinsdag 11 september werd in het Curaçaohuis in Den Haag het boek Vertrouwen – Aan het werk met risicojongeren van de Cariben gepresenteerd (zie vorige bericht). De eerste exemplaren gingen naar de gedeputeerde van Bonaire, de heer Cecilia, en de gevolmachtigd minister van Curaçao, de heer Begina.

Er was grote belangstelling voor de presentatie. Zo’n 50 aanwezigen hoorden hoe Herman Schnitzler, ervaren orthopedagoog, de omstandigheden van gezinnen in de Cariben schetste. Hij vertelde over armoede en de problemen rond hechting waardoor kinderen in de problemen komen. Directeur Mick Schmit van Stichting Project vertelde over de aanpak die zijn organisatie heeft ontwikkeld om kinderen en ouders te ondersteunen: Forsa. Ik deed verslag van de totstandkoming van het boek en de bijzondere ontmoetingen daarvoor.

En nu: ga het lezen!

Ei gelegd

21 augustus 2018

Vandaag gaat ‘Vertrouwen – Aan het werk met risicojongeren van de Cariben’ naar de drukker. In het boek vertellen 40 kinderen, jongeren, ouders en professionals op Bonaire over opgroeien in de Cariben en de uitdagingen daarbij. Op dinsdag 11 september bieden Mick Schmit van Stichting Project Bonaire en ik het eerste exemplaar aan aan de gedeputeerde van Bonaire, Edsel Cecilia. In de middag overhandigen we het boek in de Tweede Kamer aan de voorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties, Alexander Pechtold.
Op www.vertrouwen.online alvast een voorproefje van het boek.

Mexico-stad

Juli 2018

Van 14 tot 21 juli was ik met collega Jan Murk van Nidos in Mexico-stad. Eerder schreven we – samen met Joris van Wijk – een handboek over alleenstaande minderjarige asielzoekers. Nu mochten we 54 kinderbeschermers uit heel Mexico trainen. Mensen die dagelijks de afweging moeten maken wat het beste is voor het kind dat ze voor zich hebben en dat doorgaans eigenlijk naar de Verenigde Staten wil. Waanzinnig betrokken werkers die zeer bereid waren om te leren van elkaar en van ons. Het werd een intensieve en prachtige week. Erna spraken we nog met zo’n 20 overheidsmensen die een poging doen om de migratie van kinderen (en hun ouders) door Mexico in goede banen te leiden.

In de wacht voor weer samen

Mei 2018

Vluchtelingen die in Nederland gezinshereniging aanvragen, krijgen maar in 14% op tijd – dat wil zeggen binnen een half jaar – antwoord van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst.*) Gemiddeld moeten ze 330 dagen wachten op een beslissing, die ook negatief kan zijn. Waarom het zó lang duurt, is onduidelijk. Bijna een jaar wachten… in spanning of je wel of niet met je gezin mag verder leven, hoe het met ze gaat, of ze nog wel geld en eten hebben om het te redden. Het is extra wrang als je weet dat er wél heel strikt wordt omgegaan met de eis aan degenen die een verzoek voor ‘nareis’ van gezinsleden indienen: dat moet binnen drie maanden nadat ze een verblijfsvergunning krijgen.

*) Ministerie van Justitie en Veiligheid, Rapportage Vreemdelingenketen 2017. Verschenen op 30 april 2018.

Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen

April 2018

Van januari 2018 tot maart 2019 werkt Kind met recht samen met het Verwey-Jonker Instituut, KIS en Stichting Kinderpostzegels. We ondersteunen de transitie van jeugdhulp aan asielzoekerskinderen die met ingang van januari 2019 van het COA overgaat naar gemeenten.

De algemene transitie van de jeugdhulp in 2015 heeft laten zien dat het goed regelen van jeugdhulp een ingewikkelde opgave is. De situatie van kinderen in de asielopvang is nog complexer door de omstandigheden in de opvangcentra, de regelmatige verhuizingen, de vaak lange periode van onzekerheid na een impactvolle vlucht, taalproblemen en cultuurverschillen.

In het project inventariseren we wat er nu al goed gaat in de jeugdhulp aan (alleenstaande) asielzoekerskinderen, wat er beter kan en waar ondersteuning nodig is. Waar we kunnen, bieden we ondersteuning of zoeken we partners die dat kunnen. Om een goed beeld te krijgen van de behoeften praten we met gemeenten, jeugdhulpaanbieders, andere professionals en uiteraard met asielzoekerskinderen en ouders zelf. We werken samen met de VNG, Nidos, COA en anderen om te zorgen dat goede jeugdhulp aan deze kwetsbare groep kinderen wordt gewaarborgd.

Zie ook: www.kis.nl/project/jeugdhulp-aan-asielzoekerskinderen