Publications

Karin Kloosterboer
Refugee children
‘Kinderrechten als basis’, in: Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 43 (2016), nr 2, pp 5-15.
Kijk mij eens! – Gevluchte kinderen in Nederland’, Fotoboek, Unicef (2016).
‘Schade en schande’, in: Jeugdbeleid, 10 (2016), nr 1, pp 33-34.
Ontheemd – De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland‘, Werkgroep Kind in azc (2013).
Kind in het centrum – Kinderrechten in asielzoekerscentra‘, Unicef (2009).
Kind in het centrum – Kinderrechten in asielzoekerscentra – Samenvatting‘, Unicef (2009).
In the Center – Children’s rights in asylum-seeker centres – Summary‘, Unicef (2009).
Children in the Caribbean part of the Kingdom of the Netherlands
Kind op Bonaire – Kinderrechten in Caribisch Nederland‘, Unicef (2013).
Child on Bonaire – Children’s Rights in the Caribbean Netherlands‘, Unicef (2013).
Kind op Sint Eustatius – Kinderrechten in Caribisch Nederland‘, Unicef (2013).
Child on St Eustatius – Children’s Rights in the Caribbean Netherlands‘, Unicef (2013).
Kind op Saba – Kinderrechten in Caribisch Nederland‘, Unicef (2013).
Child on Saba – Children’s Rights in the Caribbean Netherlands‘, Unicef (2013).
Kind op Bonaire, Sint Eustatius en Saba – Kinderrechten in Caribisch Nederland – Samenvatting‘, Unicef (2013).
Child on Bonaire, St. Eustatius and Saba – Children’s Rights in the Caribbean Netherlands – Summary‘, Unicef (2013).
Kind en armoede – Visie op een kindpakket voor Bonaire‘, adviesrapport in opdracht van openbaar lichaam Bonaire, (mei 2017).
Met het oog op de kinderen – Naar een monitoringinstrument voor kinderrechten op de BES-eilanden‘, adviesrapport in opdracht van het ministerie van BZK, (juli 2017).
Het moet, het kan, het helpt! – Plan voor de introductie van het Kindpakket Bonaire‘, adviesrapport in opdracht van openbaar lichaam Bonaire, (december 2017).
‘Beter weten – Cliëntregistratie bij Stichting Project’, adviesrapport in opdracht van Stichting Project Bonaire, (1 maart 2018).
Youth participation
To Be Heard And Seen: Youth Participation As A Goal And As A Mean To Improve Children’s Rights Situations‘, in: T Liefaard, J Sloth-Nielsen (eds), The United Nations Convention on the Rights of the Child – Taking Stock after 25 Years and Looking Ahead, Chapter 34 (2016), Brill.
The Convention on the Rights of the Child
Kinderrechten en ouders: Het kinderrechtenverdrag in Nederland, wat betekent dit verdrag voor kinderen en hun ouders?‘, Defence for Children International (2005).
Children’s Rights as the Mirror of Dutch Society, NGO-rapport over het kinderrechtenverdrag bij de eerste rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité, Kinderrechtencollectief (1997).
Child trafficking
‘Ongezien en ongehoord’, Unicef (2004)
Inzicht in uitbuiting: Handel in minderjarigen nader onderzocht‘, Unicef (2005).
Children and armed conflict
Kinderen buiten schot; Nederland, kleine wapens en de gevolgen voor kinderen‘, Unicef (2006).
Arnout Esser
Decision-making and organisation
‘De complexe rol van de opdrachtgever van een IT-project’, Automatiseringgids (2015).
‘Designing Support of Decentralized Organizational Change’ (2001), in: G. de Zeeuw, M. Vahl, E. Mennuti (eds.), Problems of Participation and Connection, Special Issue of Systemica, Journal of the Dutch Systems Group, Uitg.: Lincoln Research Centre, pp. 269-277.
‘Valkuilen bij formulering en implementatie van organisatie-strategie’, in: Handboek Human Resource Management, afl. 26, 1994, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer, pp. 101-114 (met DP van Donk).
‘Strategic Human Resource Management, A Role of the Human Resource Manager in the Process of Strategy Formation’, in: Human Resource Management Review, 1993, Vol. 2, No. 4, pp. 299-315 (met DP van Donk).
Cultuur en Advies (1991), Faculteit Bedrijfskunde Groningen ISSN 0926-4485.
‘Adviseren bij Beleidsvorming’, in: S.K.Th. Boersma, O.A.M. Fisscher, Structureren van het Ongestructureerde, Bedrijfskunde in de Praktijk, (1987), OFIR, Groningen (met B van Dijk).